mtclang2

Naam :      E-mail:
Voorzitter Rieks Roelfs voorzitter@mtcveendam.nl
Secretaris Angelique Wolters secretaris@mtcveendam.nl
Ledenadministratie Angelique Wolters leden@mtcveendam.nl
Penningmeester Johan Meijer penningmeester@mtcveendam.nl
Postadres Simon Carmiggeltlaan 19                9602 AZ Hoogezand
Algemeen bestuurslid Wim Smallenbroek
Toercommissaris John Berends toercommissie@mtcveendam.nl
Toercommissielid   John Berends  Anton Severien
   Gosse Huizenga  Edwin Penning
   Peter Riepma  Peter de Jong
   Mense Landlust  Henk Dorenbos
   JP Everts
Sociale media / Website John Berends website@mtcveendam.nl
  Johan Meijer website@mtcveendam.nl