mtclang2

 

Naam :      E-mail:
Voorzitter Rieks Roelfs voorzitter@mtcveendam.nl
Secretaris Wouter Puister secretaris@mtcveendam.nl
Ledenadministratie Wouter Puister leden@mtcveendam.nl
Penningmeester Johan Meijer penningmeester@mtcveendam.nl
Postadres Simon Carmiggeltlaan 19
9602 AZ Hoogezand.
Hoofd toercommissie Edwin Stuut toercommissie@mtcveendam.nl
Bestuurslid Angelique Wolters
Clubartikelen Johan Meijer info@mtcveendam.nl
Toercommissielid  John Berends
  Jan van der Meij  
  Edwin Stuut website@mtcveendam.nl
  Wouter Puister  
  Peter Riepma  
 
   
Sociale media & website beheer Wouter Puister

Edwin Stuut

website@mtcveendam.nl